Vývoj krajiny na území Medzibodrožia
2019. 04. 19.

Medzibodrožie bolo odpradávna vydané napospas Tise a Bodrogu, ich záplavy napájali luky a dodávali ryby do jazier. Tunajší obraz krajiny sa však od základov zmenil za posledných 200 rokov. Podmáčané, močaristé, zalesnené územia, ktorých obraz určovala voda, nahradili oráčiny a kultúry. Ako a prečo sa to stalo?

V 18. storočí sa na veľkej časti tunajšej krajiny rozprestierali močariská, podmáčané lúky a rozsiahle lesy. Počas povodní boli tunajšie dediny často úplne odrezané od sveta. Záplavy toho veľa zničili, ale na jej strane aj dávali. Pasienky s hustou trávou pre dobytok a veľa rýb, ktoré boli zdrojom obživy ľudí žijúcich v oblasti Bodrogzug.

V 1860-tych rokoch začali s odvodňovaním územia, stavbou hrádzi a začala sa aj veľkoplošná ťažba lesov. Ľudia z Medzibodrožia potrebovali oráčiny, lebo boli chudobní na územia, kde by si mohli vypestovať obilie. Časť tunajšieho obyvateľstva, ktorá žila z močiarov a vôd, to pochopila iba ťažko.

V 1890. rokoch sa práce dokončili, 90 % celého územia Medzibodrožia bolo zbavených povodní. Rieku Bodrog skrátili pomocou 15 rezov na takmer polovicu (dĺžka 125 km sa razom skrátila na 65 km), na ľavom brehu vystavali hrádzu o dĺžke 86 km a tiež sa vybudoval systém kanálov o dĺžke 504 km, ktorý odvádza vnútornú vodu.

Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.