Jaseň červený v oblasti Bodrogzug
2019. 04. 19.

Medzi úlohy ochrany prírody na záplavových územiach Medzibodrožia patrí boj s agresívne sa šíriacimi cudzokrajnými druhmi. V lužných lesoch predstavuje nebezpečenstvo jaseň červený, lebo vytláča pôvodné druhy drevín a je takmer nemožné ho vyhubiť.

Invázne druhy sú také agresívne sa šíriace rastliny, ktoré sa dostali na územie Maďarska úmyselným vysadením alebo náhodným zavlečením. Tieto druhy sú teda v maďarskej flóre cudzie, ich prítomnosť je neželaná; občas sa rozširujú na úkor domácich druhov, čím ohrozujú aj prirodzené biotopy. Záplavové územia sú mimoriadne infikované takýmito druhmi, a to vďaka dobrému zásobeniu týchto oblastí živinami a disseminačnej činnosti povodní.

Jaseň červený sa vysádzal plánovane na začiatku 1900-tych rokov v lužných lesoch, keďže jeho rast a odolnosť proti choroboplodným zárodkom považovali za silnejšie ako v prípade jaseňa úzkolistého podunajského či jaseňa štíhleho. Kým hospodársky význam tohto druhu postupne klesal, jeho nezastaviteľné šírenie znamenalo čoraz väčší problém a postupne z našich lužných lesov vytlačil endemické druhy jaseňa. Problém ešte zhoršuje skutočnosť, že proti jaseňu červenému neexistuje účinný obranný mechanizmus. Po vyrúbaní totiž púšťa výhonky veľmi rýchlo, pre jeho odstránenie môže byť účinným prostriedkom chemické ošetrenie, táto metóda však vyvoláva otázky v prípade použitia v lužžných lesoch.

Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.