Bodrogzug

Chránená krajinná oblasť Tokaj-Bodrogzug

Záplavová oblasť Bodrogu pri Tokaji
Oblasť ohraničená riekami Tisa a Bodrog, romantické prírodné územie je ojedinelé nielen v Maďarsku, ale aj v Európe.

Toto územie môže byť úplne zaplavené počas jarných záplav, čím sa okolitá krajina zmení prakticky na more. Kanály, močariská, podmáčané lúky, ktoré sa tu objavia po záplavách, sú domovom mimoriadne bohatej flóry a fauny.

Na ochranu tohto bohatstva bola v roku 1986 zriadená Chránená krajinná oblasť Tokaj-Bodrogzug, patriaca pod správu riaditeľstva Národného parku Aggtelek.
Testovacia prevádzka
Portál a systém pre nákup lístkov sa v súčasnosti len zavádza, jeho obsah sa priebežne rozširuje, preto, v prípade akýchkoľvek problémov nám dajte, prosím, vedieť pomocou našich kontaktov uvedených na spodku strany. Predchádzajúci portál je do 15.12.2019 dostupný tu .
Portál bodrogzug.hu v novom šate

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko Interreg V-A došlo k obnove turistického portálu územia rieky Bodrog a k modernizácii systému pre predaj vstupeniek.

Výskumné práce v oblasti Bodrogzug - skúmanie regenerácie trávnych porastov

Pre lúky a mokré biotopy na území Bodrogzug predstavuje najväčšie nebezpečenstvo invázia beztvarca krovitého, dovezeného zo Severnej Ameriky. Šíreniu beztvarca krovitého sa snažíme zabrániť manažmentom trávnych porastov. Výsledky našej činnosti dokážeme najlepšie sledovať skúmaním vegetácie.

Jaseň červený v oblasti Bodrogzug

Medzi úlohy ochrany prírody na záplavových územiach Medzibodrožia patrí boj s agresívne sa šíriacimi cudzokrajnými druhmi. V lužných lesoch predstavuje nebezpečenstvo jaseň červený, lebo vytláča pôvodné druhy drevín a je takmer nemožné ho vyhubiť.

Záplavová oblasť Bodrogu pri Tokaji
Oblasť ohraničená riekami Tisa a Bodrog, romantické prírodné územie je ojedinelé nielen v Maďarsku, ale aj v Európe.

Toto územie môže byť úplne zaplavené počas jarných záplav, čím sa okolitá krajina zmení prakticky na more. Kanály, močariská, podmáčané lúky, ktoré sa tu objavia po záplavách, sú domovom mimoriadne bohatej flóry a fauny.

Na ochranu tohto bohatstva bola v roku 1986 zriadená Chránená krajinná oblasť Tokaj-Bodrogzug, patriaca pod správu riaditeľstva Národného parku Aggtelek.
Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.