Bodrogzug

Chránená krajinná oblasť Tokaj-Bodrogzug

Záplavová oblasť Bodrogu pri Tokaji
Oblasť ohraničená riekami Tisa a Bodrog, romantické prírodné územie je ojedinelé nielen v Maďarsku, ale aj v Európe.

Toto územie môže byť úplne zaplavené počas jarných záplav, čím sa okolitá krajina zmení prakticky na more. Kanály, močariská, podmáčané lúky, ktoré sa tu objavia po záplavách, sú domovom mimoriadne bohatej flóry a fauny.

Na ochranu tohto bohatstva bola v roku 1986 zriadená Chránená krajinná oblasť Tokaj-Bodrogzug, patriaca pod správu riaditeľstva Národného parku Aggtelek.
Výskumné práce v oblasti Bodrogzug - skúmanie regenerácie trávnych porastov

Pre lúky a mokré biotopy na území Bodrogzug predstavuje najväčšie nebezpečenstvo invázia beztvarca krovitého, dovezeného zo Severnej Ameriky. Šíreniu beztvarca krovitého sa snažíme zabrániť manažmentom trávnych porastov. Výsledky našej činnosti dokážeme najlepšie sledovať skúmaním vegetácie.

Jaseň červený v oblasti Bodrogzug

Medzi úlohy ochrany prírody na záplavových územiach Medzibodrožia patrí boj s agresívne sa šíriacimi cudzokrajnými druhmi. V lužných lesoch predstavuje nebezpečenstvo jaseň červený, lebo vytláča pôvodné druhy drevín a je takmer nemožné ho vyhubiť.

Vývoj krajiny na území Medzibodrožia

Medzibodrožie bolo odpradávna vydané napospas Tise a Bodrogu, ich záplavy napájali luky a dodávali ryby do jazier. Tunajší obraz krajiny sa však od základov zmenil za posledných 200 rokov. Podmáčané, močaristé, zalesnené územia, ktorých obraz určovala voda, nahradili oráčiny a kultúry. Ako a prečo sa to stalo?

Záplavová oblasť Bodrogu pri Tokaji
Oblasť ohraničená riekami Tisa a Bodrog, romantické prírodné územie je ojedinelé nielen v Maďarsku, ale aj v Európe.

Toto územie môže byť úplne zaplavené počas jarných záplav, čím sa okolitá krajina zmení prakticky na more. Kanály, močariská, podmáčané lúky, ktoré sa tu objavia po záplavách, sú domovom mimoriadne bohatej flóry a fauny.

Na ochranu tohto bohatstva bola v roku 1986 zriadená Chránená krajinná oblasť Tokaj-Bodrogzug, patriaca pod správu riaditeľstva Národného parku Aggtelek.
Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.