Správy
Výskumné práce v oblasti Bodrogzug - skúmanie regenerácie trávnych porastov
2019. 07. 22

Pre lúky a mokré biotopy na území Bodrogzug predstavuje najväčšie nebezpečenstvo invázia beztvarca krovitého, dovezeného zo Severnej Ameriky. Šíreniu beztvarca krovitého sa snažíme zabrániť manažmentom trávnych porastov. Výsledky našej činnosti dokážeme najlepšie sledovať skúmaním vegetácie.

Vývoj krajiny na území Medzibodrožia
2019. 04. 19

Medzibodrožie bolo odpradávna vydané napospas Tise a Bodrogu, ich záplavy napájali luky a dodávali ryby do jazier. Tunajší obraz krajiny sa však od základov zmenil za posledných 200 rokov. Podmáčané, močaristé, zalesnené územia, ktorých obraz určovala voda, nahradili oráčiny a kultúry. Ako a prečo sa to stalo?

Jaseň červený v oblasti Bodrogzug
2019. 04. 19

Medzi úlohy ochrany prírody na záplavových územiach Medzibodrožia patrí boj s agresívne sa šíriacimi cudzokrajnými druhmi. V lužných lesoch predstavuje nebezpečenstvo jaseň červený, lebo vytláča pôvodné druhy drevín a je takmer nemožné ho vyhubiť.

Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.