Pravidlá pre návštevníkov

Prosím, dôkladne si preštudujte pravidlá platné pre územie ešte pred samotnou návštevou, od ustanovení pre skupinové návštevy až po ustanovenia o ochrane prírody.

Územia prístupné návštevníkom

Územia prístupné návštevníkom za normálnej hladiny vody sa odlišujú od území prístupných počas záplav.

Povolenie

Na tomto území sú vodné túry povolené len na základe povolenia vystaveného Riaditeľstvom Národného parku Aggtelek (ANPI).

Vodná doprava

Vodná doprava sa zásadne považuje za nebezpečnú; rieka Bodrog, spravovaná Severomaďarským vodohospodárskym riaditeľstvom (ÉKÖVIZIG) je vodnou cestou triedy III až IV, preto znalosť základných pravidiel je nutná a v prípade každého účastníka vodnej dopravy.

Telefónne číslo
Polícia
112
ANPI Strážna služba
+36 30 / 555-1546
Telefónne číslo
Polícia
112
ANPI Strážna služba
+36 30 / 555-1546
Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Naša webová stránka používa cookies na poskytovanie čo najlepších služieb.

Pokračovaním súhlasíte s používaním súborov cookie.