Vodné túry v oblasti Bodrogu
Cena jednodňovej vstupenky pre dospelého
1 270 Ft
Kúpa vstupeniek

Organizácia vodných túr

Ak sa chcete venovať vodnej turistike, sú vám k dispozícii naši vyškolení sprievodcovia a zmluvné cestovné kancelárie.

O turistických bodoch pre lužné vodné toky Bodrog

Rieka Bodrog a vodné cesty oblasti Bodrogzug sú snáď najbezpečnejšími trasami pre vodné túry v Maďarsku. Následkom pôsobenia rieky Tisa sa zdá, že pomalá rieka Bodrog sa zdá, akoby bola stojatou vodou, preto ide o ideálne miesto pre tréning začiatočníkov, podobne, ako pokojné vody kanálov záplavového územia. V oblasti je približne 27 km vodných ciest vhodných na vodné túry pri normálnej výške vody, odkiaľ môžu vodáci preplávať na rieku Bodrog na sever (27 rkm) aj na juh (4 rkm), preto sa oblasť môže aj oboplávať ako okruh. Celkovo je tu 60 km vodných ciest pre veslárov, preto je oblasť vhodná aj pre organizovanie niekoľkodňových túr.

(Pozrite si aj naše dlhšie video)

Oblasť poskytuje mnohé zaujímavosti aj počas povodní. Obraz krajiny, ktorý sa menili následkom záplav, v pozadí so Zemplínskym pohorím a horou Kopasz-hegy, je jedinečným pohľadom, a to nielen v rámci Maďarska. Južná časť oblasti Bodrogzug o rozlohe 1400 ha je prístupná pre návštevníkov na základe povolenia.

Od roku 1989 ide o biotop medzinárodného významu, oblasť chránenú Ramsarským dohovorom, okrem toho je súčasťou siete Natura 2000 - v rámci tejto siete predstavuje chránené vtáčie územie, resp. chránený biotop.

Vodný náučný chodník Bodrogzug slúži na predstavenie významnej časti tohto územia, ktoré neskrýva mimoriadne hodnoty; jednotlivé zastávky tohto náučného chodníka oboznamujú návštevníkov s touto nevšednou oblasťou.

Absolvovaním náučného chodníka sa návštevníci oboznámia s prírodnými a kultúrnymi hodnotami oblasti. Môžu vidieť flóru a faunu vo svojich prirodzených biotopoch, stretnúť mnohé chránené rastlinné a živočíšne druhy, resp. vidieť sily vytvárajúce krajinu, jej geografické prvky a históriu.

Interreg
Európsky fond regionálneho rozvoja
Budujeme partnerstvá

Copyright © Aggteleki Nemzeti Park

Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Naša webová stránka používa cookies na poskytovanie čo najlepších služieb.

Pokračovaním súhlasíte s používaním súborov cookie.